Erzurum
Eczacı
Odası Başkanlığı

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Kars

KAYIT BELGELERİ

ECZACI ODASINA KAYIT OLMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
  1. KAYIT DİLEKÇESİ,
  2. ÖZGEÇMİŞ, ( MAİL ADRESİ YAZILMALI)
  3. KİMLİK FOTOKOPİSİ
  4. İKAMETGAH (NUFÜS İDARESİNDEN)
  5. DİPLOMA  TASTİKLİ SURETİ
  6. İMZA SİRKÜSÜ
  7. SABIKA KAYDI
  8. 6 ADET VESİKALIK RESİM.