Erzurum
Eczacı
Odası Başkanlığı

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Kars

01 OCAK2015 - 31 ARALIK 2015 TARİHİNLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLAN AİDATLAR.

ECZANE ECZACISI AİDATI
2015 Aidat 39.65 TL
2015 Afet Fonu 39,65 TL
2015 Oda Katılım 595,00TL
   
ARA TOPLAM 674,30 TL
2013 Yard.Sandığı Aidatı 118,96 TL
ECZANE AİDAT TOPLAMI 793,26 TL
KİMLİK BEDELİ                              : 20 TL
REÇETE KAYIT DEFTERİ                : 150 TL
PSİKOTROP DEFTERİ                    : 75 TL
UYUŞTURUCU DEFTERİ                 : 75 TL
PERSONEL DEFTERİ                      : 35 TL
STAJER DEFTERİ                           : 35 TL
TEFTİŞ DEFTERİ                            : 35 TL
FARMAKOPE                                   : 150 TL
ARABA AMBLEMİ                           : 10 TL


PSİKOTROP DEFTERİ DEPOLAR İÇİN      : 200 TL
UYUŞTURUCU DEFTERİ DEPOLAR İÇİN   : 250 TL